Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2013

stonefoxxx
17:51
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viafuckall fuckall
stonefoxxx
17:50

Jak zawsze.

- Czekasz aż zatęskni?
- Za mną? Nie żartuj. Za mną się nie tęskni. Mnie się odrzuca, odkłada, zapomina.
- Ja bym tęskniła.
- Każdy tak mówi, a potem jest jak zawsze.
stonefoxxx
17:09
2891 8ef8
Reposted fromaniczorka aniczorka viagwiazdeczka gwiazdeczka
stonefoxxx
16:34
Kiedy on jej zaproponował randkę, ona z wrażenia spadła z krzesła, skakała po łóżku, kwadrans biegała po mieszkaniu...po czym wróciła do kompa i odpisała mu:
''Zastanowię się''
Joe Monster
Reposted fromfarall farall viagwiazdeczka gwiazdeczka
stonefoxxx
16:34
0521 e896
stonefoxxx
16:33
7855 e6d7
Reposted fromjustMeee justMeee viaNails Nails
stonefoxxx
16:33
6957 1410
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaNails Nails
16:21
Dressed Up Nails
Reposted fromweheartit weheartit viaNails Nails
stonefoxxx
16:21
Reposted fromzielono zielono viabookinistka bookinistka
stonefoxxx
16:21
4256 1c06 500
Reposted fromczinok czinok viabookinistka bookinistka
stonefoxxx
16:21
1013 82ea
Reposted fromkrainakredek krainakredek viahollyberry hollyberry
stonefoxxx
16:20
Reposted fromsmacznie smacznie viahollyberry hollyberry
stonefoxxx
16:20
2963 96ae
Reposted fromClary Clary viahollyberry hollyberry
stonefoxxx
16:20
6082 45ed
Reposted fromdrakulya drakulya viahollyberry hollyberry
stonefoxxx
16:20
6866 9469
Reposted fromsiseniorita siseniorita viahollyberry hollyberry
stonefoxxx
16:20
3416 c601
stonefoxxx
16:20
16:20
0142 1d49
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahollyberry hollyberry
stonefoxxx
16:20
9167 4c0f
Reposted fromjaniewiem janiewiem viazapachsiana zapachsiana
stonefoxxx
16:20
Reposted frommartyna martyna viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl